Mitä sivusto sisältää?

Sivustolle on koottu tietoa mitä rakennushankkeen eri vaiheissa tulee huomioida kosteudenhallinnan kannalta, mitä kenenkin osapuolen tulee tehdä, mitä asioita eri rakenteissa tulee ottaa huomiooon sekä mitä toimia kosteudenhallinnan eteen tulee tehdä. Kosteudenhallintaprosessia lähestytään neljän näkökulman kautta:

1. VAIHEET 

Rakennushankkeen eri vaiheissa tehdään kosteudenhallinnan kannalta erilaisia suunnitelmia ja päätöksiä. Kaikki alkaa rakennuttajan asettamista tavoitteista, jotka muodostuvat suunnitelmiksi ja muodostavat lähtökohdan toteutukselle.

2. OSAPUOLET

Rakennushankkeen kaikkien osapuolten tulee huolehtia kosteudenhallinnasta. Rakennuttaja kannattaa tutustua mitkä ovat suojaamisen vaihtoehdot ja antaa työmaalle resurssit rakennushankkeen läpiviemiseen kosteusturvallisesti. Suunnittelijoiden tulee suunnitella rakenteet niin, että ne voidaan toteuttaa kosteusturvallisesti. Toteuttaja huolehtii, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja rakennusprojekti viedään turvallisesti läpi. Materiaalintoimittajat huolehtivat, että tuotteet tulevat suojattuna työmaalle. Käyttäjät vastaavat rakennuksen kunnossapysymisestä asumisaikanaan.

3. RAKENTEET

Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa huomioida kosteuslähteet sekä tyypillisimmät tehtävät virheet. Sivustolle on kootty tyypillisimpiä toteutettavia rakenteita sekä niiden kosteusriskejä.

4. TOIMET

Rakenteilla on tyypillisiä kosteusriskejä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Toimet osiosta löytyy myös lisätietoa suojauksesta ja kuivatuksesta. Toimien alle on myös koottu esimerkki kosteudenhallintasuunnitelmasta sekä tietoa kosteudenhallinnasta pientalon rakennuttajalle.

 

Attachments:
Download this file (Kosteudenhallinta_nettisivuston_tekstit_30092015.pdf)Kosteudenhallinta_nettisivuston_tekstit_30092015.pdf[Kosteudenhallinta.fi -sivuston tekstit]4339 kB