Osapuolet

Materiaalitoimittaja

Kuva: Mittaviiva OyMateriaalien suojaus

Materiaalitoimittaja suojaa toimittamansa materiaalin kuljetuksen ja mahdollisen varastoinnin varalle. Materiaalille tulee suunnitella erikseen suojaus kosteutta ja kolhuja vastaan. Työmaalla tapahtuva materiaalin varastointi tulee olla suunnitelmallista.

Materiaalitoimitusten ajoitus

Materiaalit toimitaan työmaalle oikea-aikaisesti. Toimitusaikataulu sovitaan pääurakoitsijan kanssa.

Materiaalitoimittajan ohjeet työmaalle

Materiaalitoimittaja antaa ohjeet työmaalle kuinka materiaalit varastoidaan ilman että vaurioita pääsee syntymään. Tarvittaessa työmaa voi kysyä ohjeistusta materiaalintoimittajalta. Materiaalitoimittajan tulee kertoa erikseen varastointiolosuhteet ja asennusolosuhteet. Esimerkiksi puutavaran kosteuden tulee tasoittua ympäröivien olosuhteiden kanssa ennen asennusta.

Kuva: Mittaviiva Oy.