Kosteudenhallinnan menettelyt ja toimenpiteet

Kuva: Mittaviiva Oy Kosteusriskiluokan perusteella määräytyy kosteudenhallinnan tavoitetaso sekä sen perusteella vaadittu sääsuojaustaso sekä vaadittu kosteudenhallinnan suunnittelun taso.

Kosteudenhallinnassa on käytössä normaalimenettely, jossa käsitellään toimenpiteitä liittyen rakennuttamiseen ja projektinhallintaan, suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan sekä rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon.

Vähäinen kosteusriskiluokka

Kosteudenhallinnan suunnittelun perustaso

 • tarkistuslistan käyttö: rakenneratkaisujen tarkistus rakennusmääräysten, hyvää rakennustapaa ohjaavien ohjeiden, tuoteohjeiden ja referenssikohteiden perusteella.
 • suunnittelija kirjaa tehdyt tarkistukset
 • suunnitelma-asiakirjoista ilmenee vähintään rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedeneristeiden tuoteluokka, -tyyppi tai -nimi sekä liitosten ja läpivientien toteutus mm. höyrynsulkujen ja vedeneristysten osalta
 • työmaan kosteudenhallinnan suunnittelu (sääsuojaus)
 • käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet
Rivitalon suojaus runkovaiheessa. Kuva: Ramirent.
Kuva: Rivitalon suojaus runkovaiheessa. Kuva: Ramirent.

Normaali kosteusriskiluokka

Tarkennettu kosteudenhallinnan suunnittelu

Kosteudenhallinnan suunnittelun perustason mukaisten tehtävien lisäksi:

 • rakennusosakohtaisissa riskiarvioissa tarkistetaan rakennusosaan liittyvät kosteustekniset rasitustekijät käyttäen mm. toimintapiirroksia ja laskennallisia tarkasteluja
 • kastepiste-, kosteudenkertymä- ja kuivumislaskelmat aina rakenneratkaisun kestävyyden ja toimivuuden sitä edellyttäessä
 • rakenneratkaisujen muodonmuutostarkastelut aina rakenneratkaisun kestävyyden ja toimivuuden sitä edellyttäessä
 • rakennuksen ja rakenteiden toimintapiirrokset ja räjäytyskuvat tarvittaessa

Normaalia suurempi kosteusriskiluokka

Analyysipohjainen kosteudenhallinnan suunnittelu

Kosteudenhallinnan suunnittelun perustason ja tarkennetun suunnittelun mukaisten tehtävien lisäksi:

 • rakenneratkaisujen analyysipohjainen tutkiminen
 • epästationääriset laskelmat ja analyysit aina tarvittaessa rakenneratkaisun toimivuuden ja kestävyyden sitä edellyttäessä
 • rakennustekniikan ja talotekniikan yhteensopivuuden ja toimivuuden analysointi yhteistyössä eri suunnittelualojen kanssa
 • uusista rakenne- ja järjestelmäratkaisuista kattavat laboratoriomittaustulokset ja toimivuustarkastelut
 • kriittisistä rakenne- ja järjestelmäratkaisuista esitetään yksityiskohtaiset käytön, huollon ja uusimisen toimenpiteet ja ajoitukset

 

Attachments:
Download this file (Kosteudenhallinnan_normaalimenettely.pdf)Kosteudenhallinnan normaalimenettely ja suunnittelun perustaso[lähteestä RIL 250-2011]52 kB

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä