Kosteudenhallinta-asiakirja (Huom! Ei sisällä kosteusasetuksen tietoja)

HUOM! Sivu ei sisällä kosteusasetuksen tietoja. Sivun tietoa on sovellettava 2019 voimaantulleen kosteusasetuksen mukaiseen tilanteeseen.

Rakennuttajan laatimassa kosteudenhallinta-asiakirjassa eli alustavassa kosteudenhallintasuunnitelmassa määritetään hankkeen kosteudenhallintaan liittyvät tavoitteet ja toimintaperiaatteet jatkotyöskentelyyn. Tällaisia asioita ovat mm:

 1. hankkeen yleistiedot  
 2. hankkeen erityispiirteet ja erityisvaatimukset
 3. rakennuttajan tavoitetaso (määritetään käytettävät kriteerit esimerkiksi Terve Talo toteutuksen kriteerit)
 4. kosteusriskien arviointi ja tulokset: riskiluokka sekä kriittiset rakenteet
 5. ympäristöön liittyvät ja rakennustyön aikaiseen käyttöön liittyvät riskit
 6. ilmastolliset riskitekijät, vuodenaikojen aiheuttamat riskitekijät, ilmansuunnat
 7. rakennuspaikan sijainti
 8. työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelu
 9. hankkeen kesto ja aikataulu sekä kuivumisaika-arviot rakennekohtaisesti
 10. rakennustarvikkeiden varastointi ja suojausvaatimukset työmaalla, sekä kuljetuksen aikainen suojausvaatimus kosteudelta
 11. keskeneräisten ja valmiiden rakenteiden tai rakennusosien suojausvaatimukset
 12. suunnitteluvaiheeseen lähtötiedoiksi tarvittavat tutkimukset ja kartoitukset ja niiden sovittaminen hankeaikatauluun.

Kosteudenhallinta-asiakirja on kirjallinen dokumentti vaaditusta rakennustuotannon kosteudenhallinnan tasosta. Kosteudenhallinta-asiakirja tai asetetut tavoitteet viestitään eteenpäin suunnittelijoille ja toteuttajille. Alustavaa kosteudenhallintasuunnitelma täydentyy hankkeen edetessä, ja sitä päivitetään tiedon karttuessa. Rakennussuunnisteluvaiheessa tilaajan tekemää kosteudenhallinta-asiakirjaa täydennetään ja siitä muodostuu rakennusvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma. Kosteudenhallinta-asiakirja sekä rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma toimivat lähtötietoina työmaan kosteudenhallintasuunnitelmalle.

Hyvä tapa on määritellä vaadittu kosteudenhallinnan taso suunnitteluohjeissa ja sopimusasiakirjoissa. Suunnittelu- ja urakkasopimuksilla määritetään reunaehdot kosteudenhallinnalle. Mikäli asiakirjoissa ei määritetä kosteudenhallinnan tasoa, on urakoitsijoilla vapaus valita käytettävät tuotanto- ja sääsuojausmenetelmät.

Tilaajan tulee sisällyttää tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisimman yksityiskohtainen kosteudenhallintasuunnitelman laatimisohje sekä ilmoittaa tarvittavilta osiltaan vaatimukset urakoitsijoiden kosteudenhallintasuunnitelman laatimisen ja vähimmäissisällön suhteen.

Tilaajan tulee velvoittaa pääurakoitsijaa esittämään ja hyväksyttämään tilaajalle kriittisten rakenteiden kuivumisaika-arviot ja näiden kuivumiseen liittyvä aikataulu, sääsuojaussuunnitelma, työmaan olosuhteiden hallinta, varastotilat ja tarvikkeiden varastoinnin aikainen kosteus- ja sääsuojaus sekä kosteusmittaussuunnitelma. Vaadittavan sääsuojaustason osalta tilaajan on määriteltävä kuinka kattavaa sääsuojausta vaaditaan ja missä rakentamisen vaiheessa sääsuoja on asennettava. Sääsuojauksesta ja sääsuojauksen hankinnasta vastaava urakoitsija tulee nimetä yksiselitteisesti. Varastotilojen toimittamisen ja rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja rakenteiden kosteudenhallinnan urakkarajat tulee esittää tarkasti ja yksiselitteisesti.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Esimerkki tarkastettavista asioita kosteudenhallinta-asiakirja.pdf)Esimerkki tarkastettavista asioita kosteudenhallinta-asiakirja.pdf[Esimerkki, tarkastuslista]59 kB