Kosteudenhallinnan dokumentointi

Yksi kosteudenhallinnan tärkeimmistä dokumenteista on mittauksista saatavat mittausraportit. Mittausraportit tulee säilyttää huolellisesti esimerkiksi kosteudenhallintasuunnitelman yhteydessä.

Mittaustulokset on esitettävä siten, että raportin lukija ymmärtää, millä menetelmällä, millaisesta rakenteesta, miltä syvyydeltä ja milloin mittaus on suoritettu. Raportissa tulee myös ilmetä mittauksen aikana vallinneet olosuhteet.

Mittausraportin tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • mittauskohdetiedot (työmaan osoite ja päätoteuttajan yhteyshenkilö yhteystietoineen)
 • mittaajan yhteystiedot
 • kohteen kuvauksen (hankkeen yleistiedot, rakenneratkaisu, betonilaatu, valupäivä jne.)
 • piirroksen tai valokuvia mittauskohdista, joilla mittausten suorituskohta on jäljitettävissä myöhemminkin. Yksi tapa on piirtää pohjakuva, jossa on esitetty mittauspisteet etäisyyksineen ympäröivistä rakenteista
 • käytetyt mittalaitteet (laitetyyppi ja kalibrointiaika)
 • menetelmäkuvaus (porauspäivä, mittausreiän puhdistus- ja tiivistystoimenpiteet, mittapäiden asennushetki, tasaantumisajat ja lukemien ottohetki)
 • sisä- ja ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus
 • mittaussyvyydet
 • mittaustulokset (rakenteen suhteellinen kosteus, lämpötila, vesihöyrynsisältö ja absoluuttinen kosteus)
 • mittaustarkastelu (mittaukseen liittyvät mahdolliset virhetekijät)
 • tulosten tulkinta
 • johtopäätökset.

Mittaustulosten lisäksi dokumentointiin kuuluu kaikkien kosteudenhallintaan liittyvien dokumenttien, asiakirjojen ja ohjeiden säilytys ja niiden oleellisten osien kerääminen esimerkiksi rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeiden yhteyteen.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä