Ryömintätilalliset eli tuulettuvat alapohjat

Tuulettuvan alapohjan kosteusriskejä. Kuva: TTYRyömintatilallisten alapohjien riskejä lyhyesti. Lue lisää Tuulettuvan alapohjan kosteusriskikohdista.

 1. Epäpuhtauksien (homeet, mikrobit, radon) kulkeutuminen sisäilmaan
  ->  Tiivis rakenne (läpiviennit, liitokset, ehjät eristeet ilmasulut, betonirakenteet)
 2. Liiallinen kosteusrasitus ryömintätilassa johtuen maaperästä.
  -> Sade- ja pohjavesien hallinta
 3. Ryömintätilan ilman liiallinen kosteus
  -> Tuuletus, maaperän eristys
 4. Rakenteen liian aikainen pinnoitus

Tuulettuvien eli ryömintätilaisten alapohjien alle jätetään ilmatila (ryömintätila), johon on suunnitellaan ilmanvaihto. Ryömintätilaisten alapohjien kosteustekninen toimivuus varmistetaan

 • rakenteen tiiveydellä,
 • ryömintätilan olosuhteiden hallinnalla (pohja-, sade- ja sulamisvesien hallinta, tuuletus ja eristys) sekä
 • rakenteiden oikeaoppisella suunnittelulla ja toteutuksella.

Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatusta on käsitelty RT kortissa RT 81-11000 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus.

Tiiviys

Ryömintätilassa on kesäaikana ajoittain olosuhteet, joissa homeen kasvu on mahdollista. Rakenteen tulee olla ilmatiivis, jotta sisäilmaan ei tule korvausilmaa rakenteen läpi. Ilmatiivis alapohjarakenne estää myös radonin kulkeutumisen sisäilmaan.

Alapohjarakenteen tiiveyden kannalta haastavia kohtia ovat rakenteiden väliset liitoskohdat, läpivientien tiivistäminen sekä yhtenäiset pinta- ja eristekerrokset.  

Ohjeita tiiviin alapohjarakenteen toteuttamiseksi on esitetty RT-kortissa RT 81-11099 Radonin torjunta.   

Ryömintätilan puhdistus

Ryömintätilaan ei saa jäädä rakennusjätettä, muottilautoja, multaa tai muuta orgaanista materiaalia. Ryömintätilassa ei saa varastoida tavaroita, sillä ne voivat homehtua ja haitata ryömintätilan kuivumista ja tuuletusta.

Ryömintätilaan rajoittuvat materiaalit suositellaan olevan kosteutta hyvin kestäviä ja kosteana lujuutensa säilyttäviä materiaaleja.

Tuuletus

Ryömintätilan ilmanvaihdolla pyritään varmistamaan ryömintätilan kuivana pysyminen. Ryömintätilan ilman tulisi vaihtua 0,5-1 kertaa tunnin aikana. Tuuletus voidaan järjestää käyttäen hyväksi tuulenpaine-eroja, painovoimaista savupiippuvaikutusta johtamalla poistoputki katolle tai tarvittaessa koneellisesti.

Ryömintätilan tuuletusaukkojen kokojen ohjearvot RIL 107-2012 mukaan ovat 0,5-1,0 ‰ alapohjan pinta-alasta riippuen rakennuspaikasta. Huomioi, että tuuletusaukon peittävät/suojaavat säleiköt heikentävät ilman virtausta ja ne tulee huomioida pienennyskertoimin.

Ilmatilan korkeudeksi suositellaan vähintään 1,2 m korkeutta huoltotöiden vuoksi (muuten suositus on 0,8m). Alapohjarakenteiden palkit ja perusmuurit voivat jakaa ryömintätilaa ja haitata tuulettumista.

Pohja-, sade- ja sulamisvesien hallinta

Ryömintätilaan ei saa lammikoitua vettä. Sade- ja sulamisvedet lammikoituminen estetään veden poistojärjestelmillä, maanpinnan muotoilulla ja rakennuspaikan salaojituksella. Pohjaveden nousu ryömintätilaan estetään salaojituksella sekä kapillaarisen nousun katkaisevalla kerroksella.

Ryömintätilan maanpinnan tulisi olla ympäröivää maanpintaa ylempänä. Mikäli maanpinta on alempana, vesi voi kerääntyä ryömintätilaan ja painovoimainen tuuletus ei toimi.

Kondenssin ja diffuusion pienentäminen

Ryömintätilan maapohja suositellaan lämmöneristettäväksi kauttaaltaan, jolloin maapohja jäähtyy ja diffuusiolla siirtyvän kosteuden määrä vähenee. Solumuovilämmöneriste maanpinnalla ehkäisee maasta nousevan vesihöyryn kulkua sekä ryömintätilan lämmön siirtymistä maaperään.  Maapohjan eristäminen on erityisen tärkeää puurakenteisessa ryömintätilaisessa alapohjassa. Kivirakenteisen alapohjan lämmöneristämisessä kevytsora- tai sepelikerroksen käyttö on mahdollista.

Kosteus voi kondensoitua viileisiin alapohjarakenteisiin, jos ryömintätilan suhteellinen kosteus nousee riittävän korkeaksi. Tätä tapahtuu kun ryömintätilan lämpötila on ulkoilmaa alhaisempi ja ilman vaihtuessa ryömintätilan ilman suhteellinen kosteus nousee.

Kivirakenteisessa ryömintätilallisissa alapohjissa lämmöneristeen tulee olla alapuolella. Saumat ja läpiviennit tiivistetään saumavaahdolla. Puurakenteisissa ryömintätilaisissa alapohjissa tuulensuojan tulee olla aina hyvin kosteutta kestävä.

Muita huomioita

Hyvä tapa on käyttää kelluvassa rakenteessa solumuovieristettä.

Rankarakenteisia väliseiniä ei tule ulottaa kantavaan laattaan saakka. Kosteus voi siirtyä kapillaarisesti pitkin seinää.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä