Toimet

Sääsuojat

Rakennus sääsuojassa. Kuva: Telinekataja.Sääsuoja on tilapäiseen käyttöön tehty suojarakenne, jonka tarkoituksena on suojata työkohde, työntekijät ja rakennusmateriaalit sään ja sen muutosten vaikutuksilta kuten sateelta, lumelta, jäältä, tuulelta, pakkaselta tai liialta auringonvalolta.

Sääsuojien etuja ovat rakennuskohteen lyhyempi läpimenoaika, vähemmän vahingoittunutta tai pilaantunutta rakennusmateriaalia sekä pienempi lämmitys- ja kuivatustarve. Saatavia hyötyjä ovat lisäksi lumitöiden väheneminen. Suojaa voidaan käyttää myös pölynhallintaan rakennuskohteessa ja sillä voidaan estää pölyn ym. leviäminen lähiympäristöön. Suojan käyttö parantaa myös työskentelyolosuhteita ja tehokkuutta sekä lisää työturvallisuutta.

Sääsuojien haittoina on nostojen hankaloituminen. Myös sääsuojien stabiilisuuteen ja ankkurointiin täytyy kiinnittää huomiota. Erityisesti suojan saumakohdat täytyy tiivistää huolellisesti, ettei tuuli pääse puhaltamaan rakennuksen ja peitteen väliin kaataen suojan. Talviaikana peitteen päälle voi kerääntyä lunta ja jäätä ja se täytyy puhdistaa säännöllisesti. Sääsuojan sisällä lämpötila voi kesäisin kohota liikaa, jolloin ilmanvaihtoa pitää tehostaa tai väliaikaisesti aukaista sääsuojan sivu avoimeksi. Työmaalla pölyävät työvaiheet pitää huomioida ja varmistaa pölynpoisto sääsuojan sisältä ulos.

 

Rivitalon suojaus. Kuva: Ramirent.

Sääsuojia. Ylempi kuva: Telinekataja. Alempi kuva: Ramirent.