Työmaan suojaus

Sääsuojaus. Kuva: Ramirent.Kaikki materiaalit, keskeneräiset ja valmiit rakenteet tulee suojata riittävästi kosteudelta. Riittävä suojaus määritetään rakennusosiin kohdistuvan kosteusrasituksen sekä rakenteiden kosteudenkestävyyden perusteella. Rakennesuunnittelija vastaa yhdessä pääsuunnittelijan kanssa siitä että rakenteet suunnitellaan kestämään myös rakennusajan kosteusrasitus ja työmaata ohjeistetaan toimimaan oikein.

Rakennuttajan tulee tehdä periaatteellinen päätös suojaustasosta jo hankesuunnitteluvaiheessa. Päätös on periaatteellinen: suojataanko rakennus kokonaisuudessaan vai pyritäänkö hallitsemaan kosteusriskejä suojaamalla paikallisesti materiaalit, keskeneräiset ja valmistuneet rakenteet. Suojauksen kokonaisratkaisu on koko rakennuksen peittävä sääsuojahalli ja siihen liittyvä julkisivusuoja. Paikalliseen suojaukseen esim. yksittäisen työvaiheen ajaksi käytetään suojapeitteitä sekä erilaisia erikseen rakennettavia suojarakenteita.

Kosteudenhallinnan käytännön havaintoja:

 • Kustannustehokkainta on hyödyntää rakennuskohteen vaippaa suojaukseen, joten vaipan umpeen saattamiseen kannattaa panostaa.
 • Tehdassuojaukset eivät yleensä kestä hyvin työmaaolosuhteita - tuotteet tulee suojata kestävämmin työmaalla

Koko työmaan suojaaminen

Veden poistaminen rakenteista on kalliimpaa kuin rakenteiden suojaaminen, miksi ylimääräisen veden pääseminen rakennukseen tulee estää.

Työmaan suojauksilla torjutaan vettä eri lähteistä:

Julkisivusuoja. Kuva: Mittaviiva Oy.
 • vesisateet
 • lumisateet
 • pintavedet

Yleensä päätoteuttaja vastaa työmaan yleisestä suojauksesta. Muut urakoitsijat huolehtivat oman työvaiheensa aikana, että suojaukset säilyvät ehjinä ja että noudatetaan suojausohjeita mm. keskeneräisen työn suojauksessa. Suojauksissa tulee huomioida työmenetelmä ja työnsuunnittelu. Suojauskalustoa ei kannata siirtää turhaan ja työrupeamat tulee suunnitella siten, että valmis työ on aina vaivatta suojattavissa.

Suojauksiin voidaan käyttää

 • suojapeitteitä
 • julkisivusuojia
 • sääsuojia
 • rakennuksen omaa vaippaa, julkisivua ja vesikattoa

Sääsuojat voivat kattaa koko rakennuksen tai kohteen eri osia. Suojausten kiinnityksiä on valvottava säännöllisesti ja kaikille työmaan toimijoilla tulee olla velvollisuus ilmoittaa puutteista työnjohdolle. Huolimatta suojaustavasta, tulee työmaalle varata yllättävään käyttöön suojauskalustoa.

Vesi tule ohjata asiamukaisesti pois rakennuksesta ja sen lähiympäristöstä käyttäen kiinteistön viemäröintiä tai sadevesiviemäröintiä tai imeytyskenttiä.

Suojaus ja vedenpoisto runkovaiheessa

Ripeästi toteutettu runkovaihe on sekä taloudellisesti että kosteudenhallinnan kannalta paras vaihtoehto. Sulava toteutus vaatii huolellista ennakkosuunnittelua ja varautumista. Hyödyntämällä rakennuksen omaa runkoa sääsuojauksessa vältytään erillisen kaluston aiheuttamilta kustannuksilta.

Runkovaiheen toteutus vaatii aina päivän olosuhteisiin valmistautumista. Työkokonaisuuksien suunnittelussa käytetään apuna sääennusteita. Sadeveden päästäminen rakenteisiin ei saa olla vaihtoehto laadukkaaseen rakentamiseen pyrkivällä työmaalla.

Veden valuminen rakennuksen sisällä alempiin, kuivempiin, kerroksiin tulee myös estää.

Hyväksi havaittuja menettelytapoja runkovaiheessa:

 • Ikkunoiden asentaminen valmiiksi elementteihin elementtitehtaalla on havaittu tehokkaaksi tavaksi saada rakennuksen vaippa umpeen nopeasti. Samalla vähenee nostokapasiteetin tarve, kun erilliset ikkuna-asennukseen liittyviä nostoja ei tarvita.
 • Mikäli rakennustyömaalla on tilaa, voidaan vesikattorakenteet vesikatteineen rakentaa maan tasalla valmiiksi kokonaisena tai lohkoina. Vesikate saadaan nopeasti paikoilleen ja kuivatus päästään aloittamaan nopeasti.
 • Keskeneräisen ja valmiin työn suojaus tulee sisällyttää urakkasopimuksiin riittävin sanktioin ja työryhmän perehdytyksessä selittää kuivan rakentamisen merkitys hankkeessa esimerkiksi aikataulun ja kustannusten avulla.
 • Holvin vedenpoistoon käytetään rakennuksen omaa viemäröintiä (soveltuvalla roskasuodatuksella).
 • Veden ja lumenpoistoon käytetään mekaanisia menetelmiä: kolaus, lastaus, pumppaus.
 • Seinäelementtien huokoiset lämpöeristeet suojataan holvilta valuvalta vedeltä.
 • Rakennussiivous – roskaton ja rakennusmateriaaleista vapaa holvi kuivuu parhaiten.

 

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä